Święto Patronów Szkoły

IMG_9786.jpgDnia 5 października 2018r. minęła 5. rocznica nadania imienia szkołom: Szkole Podstawowej – imienia Zygmunta Nowakowskiego, Gimnazjum – imienia Jana Pawła II. Dlatego obchody Święta Patronów połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów i Dniem Edukacji Narodowej, odbyły się w piątek, 12 października 2018r. Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością: władze samorządowe, przedstawiciele Rady Rody Rodziców, księża naszej parafii, rodzice oraz uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, wciągnięciem flagi na maszt i przemarszem społeczności szkolnej do kościoła na mszę świętą. Czoło procesji zdobiły poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum. O godz. 9.00 rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez ks. Proboszcza, Stanisława Majdę; słowo Boże wygłosił ks. Prałat Tadeusz Kulig.

Po powrocie do szkoły złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Patronów szkoły – Jana Pawła II i Zygmunta Nowakowskiego.

Przed rozpoczęciem akademii, dyrektor szkoły, pan Krzysztof Wrona, serdecznie powitał wszystkich gości, natomiast wójt gminy Cmolas, pan Eugeniusz Galek, docenił pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli, złożył im serdeczne życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wyrazem podziękowania było także wręczenie nagród poszczególnym nauczycielom przez dyrektora szkoły i wójta gminy Cmolas.

Nagrody za działalność na niwie kultury, tradycji i obrzędów oraz reprezentowanie szkoły na konkursach mowy lasowiackiej w zasięgu rejonowym i ogólnopolskim, otrzymał zespół „Bojcory” działający w ramach „Klubu Absolwentów”, którego opiekunem jest pani Stanisława Magda.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym momentem życia każdego dziecka. Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów to kolejna część akademii szkolnej. Maluchy, przygotowane przez wychowawczynię, panią Annę Szostak, zaprezentowały montaż słowno – muzyczny,po czym pan dyrektor, Krzysztof Wrona, używając ogromnego ołówka pasował dzieci na uczniów. Tę radosną dla dzieci chwilę podtrzymali rodzice, którzy wręczyli swym pociechom okolicznościowe upominki.

Kolejnym punktem uroczystości była akademia poświęcona Patronom oraz Dniu Komisji Edukacji Narodowej. Została ona zorganizowana w formie spektaklu teatralnego; nie było prowadzących, a ich rolę zastąpiły dźwięki gongów – jak w prawdziwym teatrze. A więc – w górę kurtyna!

W klimat Melpomeny, muzy teatru, wprowadził zebranych czarodziej, Bartłomiej Ofiara wraz z pięknymi damami na portretach, którzy zaprezentowali pantomimę do piosenki „W szkole tańca” wykonanej przez Alicję Elżbieciak.

„Życie jak teatr… podsuwa nam role” – to właśnie scena była jednym z głównych czynników łączących naszych Patronów. Łączyło ich poza tym trudne dzieciństwo, praca literacka, Kraków, patriotyzm, nostalgia, cierpienie, praca piórem, słowem i czynem na rzecz Ojczyzny, której poświęcili całe swoje życie. Sylwetki Zygmunta Nowakowskiego i Jana Pawła II zostały przybliżone zebranym w formach prezentacji i filmu. Scenerii towarzyszyły pieśni „ABBA Ojcze” i „Barka” w wykonaniu chóru uczniów z kl. V i VII.

W całość części akademii poświęconej Patronom wplecione były wiersze w wykonaniu uczniów: Konrada Krupy, Patrycji Woźniak i Natalii Mazur. Słowa Zygmunta Nowakowskiego: „Tyle krajów objechałem, ale najpiękniejsza jest ziemia nasza” dopełniły podniosłość uroczystości i „wielkość” naszych Patronów.

Kolejny punkt części artystycznej rozpoczął skecz „Siadaj, pała!” w wykonaniu uczennic: Aleksandry Magdy, Justyny Skiby i Kingi Stępień. Z zainteresowaniem uczniowie wysłuchali piosenki Sarsy z tekstów nauczycieli, do której pantomimę przedstawili uczniowie kl. III g. Ciężką pracę nauczycieli zaprezentowali także uczniowie klas VIII i IIII g. w sztuce „Duża przerwa”. Za tę „syzyfową pracę” Samorząd Uczniowski poprzez plebiscyt, wyłonił nauczycieli, którym przyznał okolicznościowe medale z przymrużeniem oka, typu „Złota Męczydusza”.

Ostatnim punktem części artystycznej były słowa wdzięczności i życzenia dla nauczycieli od Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielki Rady Rodziców, pani Justyny Urban, ozdobione piosenką „Dyrektorskie tango”. Całość treści i montażu słowno – muzycznego przygotowały panie: Anna Szostak, Magdalena Pluta – Ślusarz, Monika Oczeretko i Elżbieta Wilk. Treści związane z życiem i działalnością naszych Patronów na długo zostaną w sercach zebranych.

Kurtyna w dół! Kolejny dzień znów teatrem się kończy…

E.Wilk