Gala XVI Festiwalu Teatrów w Trzęsówce

IMG_2326.JPGDnia 14 stycznia 2018r. w Szkole Podstawowej w Trzęsówce odbyła się uroczysta Gala XVI Festiwalu Teatrów. W sceniczną  atmosferę pięknego, zimowego wieczoru  zgromadzonych gości wprowadził gospodarz uroczystości, pan Krzysztof Wrona słowami Stanisława Wyspiańskiego z wiersza  do Adama Chmiela [żyjącego w latach 1865–1934 historyka i archiwisty, przyjaciela autora.

I ciągle widzę ich twarze,

ustawnie w oczy ich patrzę –
ich nie ma – myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze.

Teatr mój widzę ogromny,
wielkie powietrzne przestrzenie,
ludzie je pełnią i cienie,
ja jestem grze ich przytomny.

Ich sztuka jest sztuką moją,
melodię słyszę choralną,
jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbroją.

W gromach i wichrze szaleją
i gasną w gromach i wichrze –
w mroku mdlejące i cichsze –
już ledwo, ledwo widnieją –
znów wstają – wracają ogromne,
olbrzymie, żyjące – przytomne.

Grają – tragedię mąk duszy
w tragicznym teatru skłonie,
żar święty w trójnogach płonie
i flet zawodzi pastuszy.

Ja słucham, słucham i patrzę –
poznaję – znane mi twarze,
ich nie ma – myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze!

Czy koncepcja teatru ogromnego Stanisława Wyspiańskiego jest wciąż aktualna?  Warto zauważyć, że tak naprawdę cały współczesny świat stał się „teatrem ogromnym”. Czyż nie zobaczymy go w telewizji, na ekranie komputera albo w pejzażu wielkich miast? Dzisiejsza sztuka przełamuje wszelkie formy, wychodzi na ulice. Przekraczając własne ramy staje się częścią naszej codzienności: przedmiotem użytkowym, rodzajem rozrywki, sposobem na depresję, formą reklamy, życiem.

I jeżeli w tym świecie  nasz mały szkolny teatr  zdoła odegrać  chociażby najmniejszą rolę to sukces jego będzie ogromny.

Wśród gości zaproszonych  na Sali zasiedli

-pan Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm
-pan Dariusz Bździkot – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu
– Ks. Prałat Tadeusz Kulig – duchowy mecenas społeczności uczniowskiej
-pan Mieczysław Burek – przewodniczący Rady Powiatu
-pani Małgorzata Mokrzycka – Kwaśnik – skarbnik w Radzie Powiatu
– pan Eugeniusz Galek – wójt gminy Cmolas
-panowie: Krzysztof Sochacki-  radny powiatowy i sołtys Cmolasu
-pan Ryszard Sukiennik – radny powiatowy i sołtys Trzęsówki
-pan Stanisław Sukiennik -przewodniczący Rady Gminy Cmolas
-panowie:   Jan Magda i Wojciech Skiba – radni gminy Cmolas
-pan Ryszard Warzocha – wiceprzewodniczący Rady Gminy Cmolas

– dyrektorzy szkół – pani Katarzyna Żądło (SP Poręby Dymarskie), pani Danuta Gacek ( SP Ostrowy Baranowskie), pani Agnieszka Magda (SP Hadykówka), pani  Katarzyna Brózda ( SP w Cmolasie), pani Dorota Terlaga (SP Jagodnik), pani Krystyna Piątkowska (SP Siedlanka), pani Barbara Matejek (SP Wilcza Wola), pani Elżbieta Dziedzic (SP Ostrowy Tuszowskie).

-nauczyciele z ww. szkół, którzy przygotowywali przedstawienia
-grupa nauczycieli z Trzęsówki przygotowujących sztuki teatralne  i wspomagających ich realizację
-przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą , panią Zofią Kraczkowską – Magdą
– reprezentant rodzinnej firmy przewozowej Bujaków – Bujak – BUS, pan Andrzej Bujak
-pan Krzysztof Maliborski z firmy Rec – Mal, sponsora statuetek dla najmłodszych aktorów
– reprezentantka mediów, pani Lidia Grabiec z „Korso Kolbuszowskiego”,
-pani Urszula Blat z Twojego Radia Cmolas
– jurorzy konkursu – pani Justyna Niepokój – Gil, pani Monika Ochałek oraz pan Stanisław Napiórkowski.

Następnie gospodarz uroczystości powitał serdecznie publiczność, aktorów, ich rodziców, znajomych, którzy swoją obecnością uświetnili Galę XVI Festiwalu Teatrów.

Życzył, by czas spędzony w szkolnym teatrze upływał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Galę poprowadziły panie: Natalia Wrona i Barbara Reizer, które przybliżyły zebranym dane statystyczne XVI Festiwalu.  W dwudziestu  przedstawieniach  na scenie zaprezentowało się 240 aktorów z 11 szkół naszego powiatu, a w  przygotowanie spektakli zaangażowało się 38 nauczycieli.  Prezentacje trwały 425 minut, a materiał festiwalowy został zapisany na pamiątkowych płytach DVD.

Dyrektor szkoły pan Krzysztof Wrona podziękował  osobom, które rokrocznie  wspierają finansowo i organizacyjnie Festiwal Teatrów. Podziękowania popłynęły do Państwa:  Zbigniewa Chmielowca, Dariusza Bździkota, Józefa Kardysia, Mieczysława Burka, Eugeniusza Galka, Stanisława Sukiennika, ks. Stanisława Majdy, Andrzeja Bujaka, Krzysztofa Sochackiego, Waldemara Zielińskiego, Lidii Wyzga, Wojciecha Skiby, Henryki Misiak, Wojciecha Zagroby, Bożeny i Krzysztofa Maliborskich, Stanisławy Magdy oraz Ewy Miroś.

Przedstawienia teatralne oglądało i oceniało profesjonalne jury  w składzie: Monika Ochałek, Justyna Niepokój – Gil oraz Stanisław Napiórkowski. Jury podsumowało XVI Festiwal Teatrów, po czym postanowiło przyznać:  w kategorii Przedstawienia – 5 wyróżnień  , 3 miejsca trzecie, 6 miejsc drugich, 4 miejsca  pierwsze, jedno Grand Prix,  7 wyróżnień  i jedno Grand Prix  w kategorii Aktor, 3 wyróżnienia za Realizację.

Tradycją lat minionych pan Krzysztof Sochacki ufundował nagrody dla wyróżnionych przez siebie aktorów. W tym roku otrzymali je uczniowie z Cmolasu – Inga Tworz i Dominik Szczepanek. Natomiast państwo Bożena i Krzysztof  Maliborscy przyznali statuetki dla najmłodszych aktorów Festiwalu za odwagę sceniczną i brak tremy. Nagrody otrzymali: Oliwia Terlaga i Franciszek Rozmus.

Wyróżnienia w kategorii Aktor otrzymali:

  1. Sebastian Wilk
  2. Justyna Myszka
  3. Paulina Rzeszutek
  4. Dominika Kicińska
  5. Natalia Nowak
  6. Wiktoria Kaczmarska
  7. Karolina Bujak

Grand Prix – Piotr Skoczeń

Wyróżnienia w kategorii Kostiumy i Scenografia

  1. „Braciszek Franciszek i wilk z Gubbio” – Przedszkole Niepubliczne Ochronki św. Józefa w Cmolasie
  2. „Chłopi” – SP w Ostrowach Tuszowskich
  3. „Smok ze Smoczej Jamy” – SP w Trzęsówce

W kategorii Przedstawienia:

Kategoria klas zerowych i młodszych
II miejsce  – „Braciszek Franciszek i wilk z Gubbio” – Przedszkole Niepubliczne Ochronki św. Józefa  w Cmolasie
II miejsce – „Kłopoty Burka z podwórka” – SP w Trzęsówce
I miejsce – „Karnawał u Smerfów” – SP w Jagodniku.

Klasy I – III szkoły podstawowej
Wyróżnienie – „Kopciuszek” – SP w Ostrowach Baranowskich
III miejsce – „Królowa Maruda” i „Wścibska mucha” – SP w Siedlance
II miejsce – „Jaś i Małgosia uczą oszczędzania” – SP w Jagodniku
I miejsce – „Smok ze Smoczej Jamy” – SP w Trzęsówce

Klasy IV – VI I szkoły podstawowej
Wyróżnienie – „Zamieszanie w Krainie Bajek” – SP w Hadykówce
Wyróżnienie – „Kot w butach” – SP w Porębach Dymarskich
Wyróżnienie – „O królu Głuptasku” – SP w Siedlance
III miejsce – „Momo i złodzieje czasu” – SP w Cmolasie
II miejsce – „Kopciuszek” – SP w Trzęsówce
II miejsce – „Chłopi” – SP w Ostrowach Tuszowskich
I miejsce – Ania z Zielonego Wzgórza” – SP w Trzęsówce

Klasy gimnazjalne
Wyróżnienie – „Z rodziną na zdjęciu” – SP w Trzęsówce
III miejsce – „Wózek” – SP nr 2 w Kolbuszowej
II miejsce -„Podróż Małego Księcia w poszukiwaniu przyjaciół” – SP w Cmolasie
I miejsce – „Odnowa od nowa” – SP nr 2 w Kolbuszowej
Grand Prix – „Dziób w dziób” – SP w Wilczej Woli

Nagrodę publiczności otrzymało przedstawienie „Z rodziną na zdjęciu” ze Szkoły Podstawowej w Trzęsówce, na które zostało oddanych 109 głosów. Nagrodą dla aktorów  będzie wyjazd do Rzeszowa i bilety wstępu do kina lub teatru – do wyboru przez uczniów. Sponsorem nagrody jest przedstawiciel firmy przewozowej Bujak – BUS, pan Andrzej Bujak.

Podczas Gali nastąpiło również losowanie terminów prezentacji XVII Festiwalu Teatrów.  Rozpocznie się on 18 XI, a zakończy 2 XII 2018r.  W losowaniu zostały przydzielone terminy wszystkim szkołom biorącym udział w XVI Festiwalu, natomiast grupy teatralne, które zgłoszą się dodatkowo, zostaną dolosowane przed 18 listopada.

Tegoroczną Galę uświetniły występy uczniów i absolwentów naszej szkoły. Grupa Flow, w skład której wchodzą dziewczęta klasy III Gimnazjum, zaprezentowała dwa układy taneczne, zespół „Bojcory” przybliżył gościom starą polską mowę w przedstawieniu „Na Jendrzeja”, zaś Daria Posłuszna oczarowała publiczność piosenką „A night like this”.

Uroczystą Galę XVI Festiwalu Teatrów zakończyła piosenka „Drzwi do kariery” w wykonaniu uczniów naszej szkoły  przygotowanych przez pana Kamila Pezdę. Wieczór pełen pięknych wrażeń dobiegł końca, jednak myśl, że za rok znów powrócą, napawa optymizmem. Zatem, do zobaczenia!

E. Wilk J. Fryc